Med bra urval prickar du rätt

Skicka bara till dem som är intresserade via urval

Alla kunder vill inte ha samma sak, produkt eller tjänst. Därför är det viktigt att selektera enbart dem som vill ta del av kampanjen med hjälp av urval. Du kommer få bättre respons om urvalen är bra valda, och på så vis sänka kostnaden för utskicken och behålla medlemmarnas nöjdhet med rätt erbjudanden för dem.

Med rätt urval så känner sig dina kunder mer personliga

Ett klassiskt och väldigt tydlig exempel är på hur en djurbutik annonserar sina produkter. Visualisera dig hur butiken har 2st kunder, David som äger en katt och Goljat som äger en hund. Butiken fick just in ny extra bra kattmat och vill gå ut med detta till deras kunder. Här ser man redan problemet om dem skickar SMS till båda. Kattmat är inte så relevant för Goljat som har hund. Därför bör man via urval se till att enbart David får SMS om denna produkten och kanske göra ett extra utskick för Goljat med en hundprodukt.

Exempel på medlemmar med labels

MedlemTyp av djurNamn på djur
DavidKattStenis
GoljatHundFilisté
Visa Davids kampanj
Visa Goljats kampanj

Sätt etiketter på dina medlemmar

Ett utmärkt sätt att skilja dina kunder åt är att sätta etiketter på dem. T.ex om det är en hundägare eller kattägare. Du skapar själv etiketter och tillsätter ett värde på kunden.

Exempel på etiketter

 • Du skapar etiketten med namn Medlemskapsnivå
 • Du tillsätter medlemmen Sanna etiketten Medlemskapsnivå med värdet Guld
 • Du tillsätter medlemmen Emil etiketten Medlemskapsnivå med värdet Brons
 • Du tillsätter medlemmen Kalle etiketten Medlemskapsnivå med värdet Brons

När du skapar ett SMS-utskick väljer du att skicka till alla medlemmar med etiketten Medlemskapsnivå och bara dem som har värdet Brons. I detta exemplet skulle bara SMS gå iväg till Emil och Kalle.

Exempel på etiketter och urval

Med etiketter kan du sätta vilken typ av sortering du vill.

 • Ålder
 • Kön
 • Stad
 • Antal barn
 • Typ av husdjur
 • Medlemskapsnivå
 • Aktivitet på tidigare kampanjer

Kontakta oss

Skicka ett mail till
info@ontargo.se
så berättar vi mer!